KERESÉS ARCHÍVUM/TARTALOM LAPOZÓ
Év  

  
       
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
    
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
   1988/május
• Márton László: Az együttérzés díszletei Berlin, Alexanderplatz
• Györffy Miklós: Forgatókönyvírók részvénytársasága beszélgetés Michael Töteberggel
• Papp Zsolt: A szubjektív tényező Helke Sander és a nyugatnémet ’68
• N. N.: NSzK filmhét
• Zalán Vince: Péter és Pál Törvénysértés nélkül
• Schubert Gusztáv: A vaskorszak végén Szorításban
• Koltai Ágnes: Görbe folyosók Kiáltás és kiáltás
• Ardai Zoltán: A macska nyolc éve A „csehszlovák új filmről”
FESZTIVÁL
• Fáber András: Mit hoz a szél? Nantes
• Székely Gabriella: Kairó kék bársonya Kairó

• Barna Imre: Nulla rosa est A rózsa neve
• Kovács István: Maradandóság és mulandóság Beszélgetés Andrzej Wajdával
LÁTTUK MÉG
• Faragó Vilmos: Küldetés Evianba
• Nóvé Béla: Zeneszalon
• Báron György: A halálosztó
• Gáti Péter: Más, mint a többi
• Vida János Kvintus: A pokol katonái
• Bikácsy Gergely: A zsaru és a szex
• Biczó Dezső: Califar malma
• Tamás Amaryllis: Ez is elmúlik egyszer
KÖNYV
• Zalán Vince: Mécsláng

             
             
             
             
             
             
             
             
     
bejelentkezés/regisztráció a kedvencekhez
 
 

Láttuk még

A pokol katonái

Vida János Kvintus

Ez a nyolc évvel ezelőtt készült Vietnam-film nem Amerika a maga számára is katasztrofális háborújának hadieseményeit akarja felidézni, hanem az otthoni szenvedéseket, azt a katonai szellemet, amely felelős volt a történtekért. Többet is jelent, megragadóbb is így: a totális hatalommal való erőszakmentes szembefordulás nemes, ám óhatatlanul tragikumba fúló fenségét sugározza. Ezenközben fölmutatja a honpolgári naivitás fokozatait, a saját gyermeküket feljelentő szülők vakbuzgó ballépésétől a büntetőtáborba rekesztett katonaszökevények menekülési és önpusztító kísérletein meg a főhős halálba-átlépésén keresztül a puskacsőbe virágot tűző tüntetők kollektív kedvességéig. Ezekkel párhuzamos ábrázolási grádusokban megjeleníti az erőszakos hatalom eszköztárát, a rendészek karhátracsavaró magabiztosságától a bikanyakú őrmesteri önkény állati vadságán keresztül az őrtornyoknál is magasabbról leselkedő tisztikar kiszámított kegyetlenségéig. A főszereplő, Russ Thacker emlékezetbe vésődően járja végig a csupasz egyéniség megsemmisülésbe vezető útját, az őrmestert alakító Brad Sullivan jókora iszonytatósággal ábrázolja a gépezetbeli szolga gondolattalan önelégültségét. De belefér ebbe még az a fuvallatnyi megrendülés is, amit áldozata egyetlen alkalommal képes kicsiholni belőle szenvedésének gyermeki panaszolásával.

A passzív ellenállásra összefogózkodó át-nem-neveltek és az egybesereglett felvonulók éneke a kerítéseket áttörve himnikus összhangba olvad a film zárójelenetében. Hazájukat dicsőítik, melyben hitük szerint ragyogóan folyna életük, ha véget érne a háború. Arról persze akkoriban is keveset beszéltek, hogy a haza és a hadigépezet ugyanannak a történelemnek a terméke, ennélfogva aligha választhatók külön. Nem csoda hát, hogy ezt a kérdést a film alkotói sem bolygatják.


A cikk közvetlen elérhetőségei:
offline: Filmvilág folyóirat 1988/05 54. old.
online: http://filmvilag.hu/xereses_frame.php?cikk_id=5036