KERESÉS ARCHÍVUM/TARTALOM LAPOZÓ
Év  

            
             
             
             
             
             
             
             
             
              
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
    
             
             
             
             
             
             
             
             
             
   1991/március
KRÓNIKA
• Bikácsy Gergely: Esernyők és óceánok Jacques Demy halálára
• (X) : Magyar Filmtörténeti Fotógyűjtemény És Alapítvány
• N. N.: A XXII. Budapesti Független Film- És Videószemle eredményei
• N. N.: A Magyar Filmkritikusok B. Nagy László Díja, 1990

• Reményi József Tamás: Hol kezdődik a bűn? Filmcenzúra
• Bayer Zsolt: Hol a cenzúra mostanában Filmcenzúra
• Lányi András: Javaslat Filmcenzúra
• Molnár Péter: Javaslat Filmcenzúra
• Kulin Ferenc: Fertőzést kapott a kultúra, amit ki kell hevernie Filmcenzúra
• Rajk László: A dohányzás is káros az egészségre Filmcenzúra
• Zalán Vince: A szenvedélyek melodrámája Pedro Almodovarról
• Márton László: Óriáspókok R. W. F. palackpostái
• Bikácsy Gergely: Gyémánt, rejtekhelyen Fény, víz, Ommerganck
• N. N.: André Antoine filmjei
• Pataki Éva: A tekintet szabad Beszélgetés Zsigmond Vilmossal, Szabó Gáborral, Edelenyi Jánossal és Illés Györggyel
LÁTTUK MÉG
• Báron György: A távollét hercege
• Koltai Ágnes: Itt a szabadság!
• Székely Gabriella: Balladák filmje II.
• Bikácsy Gergely: A Paradicsom... ...és a Pokol
• Ardai Zoltán: Oltalmazó ég
• Szemadám György: Kedves ellenségem
• Koltai Ágnes: Éjszakáim szebbek, mint a nappalaitok
• Tamás Amaryllis: Szállnak a varjak
• Sneé Péter: Revans
• Sneé Péter: Áldott kitaszítottak
KÖNYV
• Csala Károly: A lehetetlen megkísértése Huszárik-breviárium
ELLENFÉNY
• Forgách András: Éld túl, amit nem tudsz megcsinálni

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
     
bejelentkezés/regisztráció a kedvencekhez
 
 

Filmcenzúra

Javaslat

Lányi András

Molnár Péter

a pornográf, illetve erőszakos cselekményeket bemutató művek nyilvános terjesztésének szabályozásáról

 

A Magyar Alkotmány szövegéből és szelleméből következik a művelődés szabadságának, a nevelés szabadságának, az egyéni életvezetés autonómiájának biztosítása, az emberi méltóság tisztelete, a kiskorúak védelme, valamint a lelki egészség megőrzéséhez való jog. A pornográfia, az erőszak népszerűsítése, a bűnözés és kegyetlenkedés ábrázolását élvezeti cikként terjesztő szórakoztatóipari tevékenység a fenti, törvényesen biztosított személyiségi jogaiban sértik mindazokat, akik nem kívánják környezetükben ilyen tartalmú művek kikerülhetetlen jelenlétét, és ezek hatásától meg kívánják óvni gyermekeiket. A szabályozásnak ugyanakkor tekintettel kell lennie azoknak a jogaira is, akik igénylik az ilyen termékeket, mindaddig, amíg ezzel nem sértik mások autonómiáját és az érvényes törvényeket.

A törvényes szabályozás célja a pornográf és erőszakos cselekményeket bemutató művekkel szemben a személyiségi jogok védelme. Ezt a célt nem a tiltás, hanem e termékek terjesztésének korlátozása szolgálja, az alábbiak szerint.

A pornográf, és erőszakos tárgyú művek nyilvános terjesztésénél figyelembe kell venni az egyes életkorok sajátosságait (gyermekek, kiskorúak). Az erre utaló figyelmeztetést vagy korlátozást a terméken és hirdetésein fel kell tüntetni.

Olyan művek, és egyéb termékek terjesztése valamint reklámozása, melyek fő célja és meghatározó vonása az erőszak bemutatása, félelemkeltés vagy szexualitás pornográf ábrázolása, csal erre a célra fenntartott, zárt forgalmazói hálózat árusítóhelyein engedélyezhető.

Szükségesnek tartjuk különösen pornográfia fogalmának világos meghatározását. Pornográfiának minősül a sajátos emberi vonásaitól megfosztott szexualitás ábrázolása, melyben az ember mint mások puszta élvezetének eszköz jelenik meg; különösen pedig a nem érintkezés bemutatása megalázó szituációban.

A szabályozás hatálya alá eső tényállás megállapítása erre a célra létrehozol társadalmi bizottság feladata legyen, valamint annak kimondása is hogy a egyes művek esetében milyen mérték korlátozást indokolt alkalmazni. Szakszerű egyedi mérlegelésre azért van szükség, mert a minősítés nem végezhető el automatikusan, az adott mű esztétikai és morális összefüggéseitől elvonatkoztatva.

Amennyiben az illető mű a BTK-ba ütköző cselekmény elkövetésére izgat terjesztése a hatályos jogszabályok alapján eltiltható. Ilyen tilalom azonban jogállamban csak érvényes bírósági ítélet alapján születhet. A megfelelő bírósági eljárást a fentebb említett társadalmi bizottság kezdeményezheti.

A szakszerűség szempontja azt kívánja, hogy külön társadalmi testületek alakuljanak a nyomtatott termékek (írásművek, képek), mozgóképek (film és videó) illetve a színházi és szórakoztatóipari előadások elbírálására.

Az egyes testületek elnökét a művelődési tárca minisztere kérje fel (a Parlament illetékes bizottságának egyetértésével), tagjait azonban, megállapított rend szerint, az illetékes szakmai, társadalmi és kulturális szervezetek, egyesületek és szakintézmények delegálják.

A törvény tartalmazza a megszegőivel szemben alkalmazható szankciókat: a bírságolás mértékét, valamint azokat az eseteket, melyekben az adott üzleti tevékenység felfüggesztése elrendelhető.

Az országgyűlés kérje fel a kormányt, hogy a fentiek értelmében dolgozza ki a pornográf illetve erőszakos cselekményeket bemutató művek nyilvános terjesztésének szabályozását.

 

Budapest, 1990. október 19.

 

A Magyar Köztársaság Országgyűlése
 kulturális, oktatási, tudományos, sport,
TV és sajtó bizottsága felkérésére készítette:

 

Lányi András és Dr. Molnár Péter


A cikk közvetlen elérhetőségei:
offline: Filmvilág folyóirat 1991/03 10-11. old.
online: http://filmvilag.hu/xereses_frame.php?cikk_id=4063