KERESÉS ARCHÍVUM/TARTALOM LAPOZÓ
Év  

  
       
             
             
   2021/június
MAGYAR KLASSZIKUSOK
• Gelencsér Gábor: Mari Törőcsik Mari (1935–2021)
• Báron György: Legendák filmszociográfusa Szomjas György (1940-2021)
• Hegyi Zoltán: Mindenütt otthon Szomjas György
• Dárday István: A naplóíró könyörtelen megsemmisülése 1. rész
• Pentelényi László: „Papi” Lénárt István (1921-2021)
NŐK ÉS MODERNITÁS
• Pazár Sarolta: Nők állóháborúja Mai Zetterling (1925-1994)
• Vincze Teréz: Amikor a tudós rendez Susan Sontag: Duet for Cannibals
• Darida Veronika: Csendes összeomlás Chantal Akerman: Jeanne Dielman
• Alföldi Nóra: Az irónia kora Elaine May
ÚJ RAJ
• Árva Márton: Kikémlelt gondoskodás Maite Alberdi
HÁBORÚK, VÉRMEZŐK
• Varró Attila: Életképek a halál szélén Shigeru Mizuki: Előre a dicső halálba!
• Benke Attila: Meghalni a fehérek Amerikájáért Spike Lee háborúi
• Zalán Márk: Az ártatlanság elvesztése Film és történelem: Gallipoli
FESZTIVÁL
• Schreiber András: A Zuniverzum tágul? Friss Hús 9.0
• Gerencsér Péter: Disszidensek chartája Cseh Filmkarnevál 2021
• Buglya Zsófia: Hazatalálás Kortárs Heimatfilmek
KÖNYV
• Kovács Kata: Popcornmentes övezet Az ismeretlen Uránia
FILM / REGÉNY
• Fekete Tamás: Az üresség irtózata Jim Thompson: 1280 fő
TELEVÍZÓ
• Baski Sándor: Félisteni színjáték Steven S. DeKnight: Jupiter hagyatéka
KRITIKA
• Teszár Dávid: Gyökeret ereszteni Minari – A családom története
MOZI
• Vincze Teréz: A világ dicsősége
• Baski Sándor: Gyilkos szerepben
• Kovács Patrik: A hívatlan
• Varró Attila: Gonosz csoda
• Fekete Tamás: Valaki a túloldalon
• Benke Attila: Mortal Kombat
• Varga Zoltán: Tom és Jerry
• Lovas Anna: Boss Level – Játszd újra
STREAMLINE MOZI
• Kovács Kata: Belégzés, kilégzés
• Vajda Judit: Másik életem
• Huber Zoltán: Potyautas
• Jordi Leila: Érted mindent
• Lichter Péter: Mennyei napok
• Déri Zsolt: Vakító fény
PAPÍRMOZI
• Kránicz Bence: Jack Kirby királysága

             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
    
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
     
bejelentkezés/regisztráció a kedvencekhez
 
 

Fesztivál

Kortárs Heimatfilmek

Hazatalálás

Buglya Zsófia

A budapesti Goethe Intézet „Haza a magasban” vetítéssorozata kortárs filmekkel segít újragondolnunk a haza/Heimat fogalmát.


Az instant kulturális üzenetek korában a budapesti Goethe Intézet Haza a magasban című projektje radikális komplexitással közelít tárgyához. Vetítéssorozatuk, amelyre a pandémia miatt online, a Távmozi platformján került sor, egy elvont, történelmileg telített, terhelt, majd részben kiüresedett fogalmat választ hívószónak, és azt egy Illyés-vers címébe csomagolja. A kiválasztott négy film igényes elméleti keretbe illeszkedik, amely legalább akkora hangsúlyt kap a promócióban, mint maguk a művek.

A figyelem a haza fogalmára irányul, azt járják körül a projekt apropóján a Goethe Intézet oldalán megjelent írások. Nádasdy Ádám a Heimat szó etimológiájáról, használhatóságáról, lefordíthatóságáról ír. Aleida Assmann kultúrakutató (a lengyel Goethe Intézet számára írott) 2019-es esszéje a haza, mint gondolati konstrukció időben változó jelentéstartalmát vizsgálja, annak romantikus mítoszától jutva el egy a kortárs tapasztalatnak jobban megfelelő, pozitív értelmű, sokszínű hazafogalom megalkotásának időszerűségéig. A film- és kultúrakritikus Georg Seeßlen pedig – immár kifejezetten a budapesti filmprogram kapcsán – a hazafogalom személyességéről, illetve személyes tartalom híján annak szükségszerű ideologikusságáról elmélkedik. Ezek a gondolatébresztő szövegek ráadásul összeolvashatók más Goethe Intézetek további izgalmas elméleti és művészeti haza-projektjeivel az elmúlt évekből, Bogotától Új-Delhiig. A budapesti vetítéssorozat voltaképp ehhez a szélesre nyitott párbeszédhez kínált kapcsolódási lehetőséget négy aktuális munkával, két játékfilmmel és két dokumentumfilmmel, melyeket négy egymást követő estén, koncentrált formában láthattak az érdeklődők.

Milyenek is voltak hát ezek a filmek, amelyeket a haza újragondolandó fogalma kapcsolt össze? Szerencsére nem illusztratívak, sőt, ha élhetek egy oximoronnal, megnyugtatóan felkavaróak. A sort Michael Venus Álom (az eredetiben: Schlaf) című elsőfilmje nyitotta, amely már műfajánál fogva magában hordozza a felforgatás gesztusát. A heimat-horrorként emlegetett mű a nagy német rengeteg közepében, egy hegyi szállodában játszódik. Ide érkezik meg a történet két főszereplője, a visszatérő rémálmait követő Marlene (a klisémentes játékával ismét lenyűgöző Sandra Hüller), majd nyomában felnőtt lánya, az anyjáért aggódó Mona (Gro Swantje Kohlhof). Szezonon kívül vagyunk. A Sonnenhügel hotelben, ahol láthatóan évtizedekkel ezelőtt megállt az idő, az üzemeltetőkön kívül egy lélek sincs – élő lelkek legalábbis alig. Annál inkább kísért a múlt, és ehhez a múlthoz rejtélyes módon a két nőnek is köze van. Bizonyos értelemben a gyökereikhez találtak vissza, „hazatérésük” azonban cseppet sem otthonos, hanem traumatikus élmény, a szó testi és lelki, transzgenerációs értelmében egyaránt.

Meghökkentő, ám annál találóbb felütés, miután a programban ez az egyetlen alkotás, amelyik konkrétan reflektál a heimatfilm műfajára, az pedig, német filmekről lévén szó, a téma kapcsán nehezen megkerülhető. Ebbe a kategóriába napjainkban persze már sok minden belefér – elég csak arra gondolnunk, hogy néhány éve Török Ferenc 1945 című filmje nyerte a Der neue Heimatfilm (Az új heimatfilm) fesztivál fődíját. Az 1988-as alapítású freistadti (felső-ausztriai) filmfesztivál itt azért is érdemes az említésre, mert jól szemlélteti a heimatfilm-fogalom alakulását. Neve természetesen nem az ötvenes évek derűs-romantikus szórakoztató filmjére, hanem ellenkezőleg, a hatvanas-hetvenes évek német újfilmjének, illetve a hetvenes-nyolcvanas évek új osztrák filmjének önreflexív, nemzeti illúziókat kikezdő tendenciáira utal; programjának gazdagsága viszont már inkább arról árulkodik, hogy az új-heimatfilm kreatívan alkalmazott kategóriájába ma lényegében minden, az otthon témájára kritikusan reflektáló játék- és dokumentumfilm belefér. Ebben a tág értelemben a Goethe-program valamennyi alkotása neo-heimatfilm. Michael Venus rendezése azonban ennél direktebben kapcsolódik magához a műfajhoz, ugyanis a klasszikus heimatfilmek antitézisét alkotja meg.

Az ötvenes évek rendkívül népszerű német és osztrák heimatfilmjei – a nyilvánvaló turizmusélénkítő funkció mellett – mindenekelőtt felejteni engedték közönségüket. Az olyan filmekben, mint az 1954-es Echo der Berge/Der Förster vom Silberwald (A hegyek visszhangja/A silberwaldi erdész) nyoma sem volt a háború traumájának vagy a jelenkor politikai, társadalmi konfliktusainak. A vidéki táj időtlen szépségében a természettől amúgy elidegenedett hősök nemcsak az igaz szerelmet találták meg, hanem a múlt, a hagyomány, a család örök értékein keresztül jobbik énjüket is. A Schlaf hősnői ehhez képest traumatikus élményeket szereznek ebben a kétarcú, a romantika és az expresszionista film fantasztikus történeteinek motívumkincsét (holdkórosokat, gazdájuk ellen lázadó végtagokat, megelevenedő holtakat) idéző világban. Megtapasztalják, hogy ember és természet, illetve jelen és múlt kapcsolata merőben diszharmonikus. A film, habár a horror hatáselemeivel él, összességében mégis inkább bizarr-elgondolkodtató, mint félelemkeltő.

Érdekes módon zsigeribb szinten hat a válogatás másik fikciós alkotása, a mongol-német koprodukcióban készült, minimalista Fekete tej (Schwarze Milch), amely attól izgalmas, hogy a cultural clash konfliktusát egyetlen szereplő lelkében képes érzékeltetni. Főszereplője, Wessi – a filmet rendezőként is jegyző Uisenma Borchu alakításában – Németországból tér vissza szülőföldjére, a mongóliai sztyeppékre, ahol nővére (a szintén beszédes nevű Ossi) és távolabbi rokonsága él. Wessi, habár úgy tűnik, otthonosan illeszkedik vissza a nomád – motorizált-telefonizált, mégis archaikus (közösségi, természetközeli, rítusokkal átszőtt) – világba, mintha mégsem tudna kapcsolódni. Viselkedése talányos: néha szemlélődő, máskor intuitív-invazív, mintha egy átutazó nyugodt kívülállása és a gyökértelen ember kétségbeesése vibrálna benne. A nő érzéki tapasztalatokat gyűjtő működését nővére kiszámíthatóbb karaktere ellenpontozza, érdekes fénytörésbe állítva a két kultúrához kapcsolódó sztereotípiákat. A Fekete tej így a címéhez méltóan a feloldhatatlan ellentmondások filmjévé válik. A nézőt nemcsak a helyi kultúra kódjainak hiányos ismerete tartja állandó bizonytalanságban, hanem a nagy kihagyásokkal felépített elbeszélés is, amely megfoszt minket attól, hogy mélységeiben megértsük Wessi motivációit.

Ebben a munkában is felsejlenek önéletrajzi elemek, de a személyesség igazi kockázatát az összeállítás két dokumentumfilmje, illetve azok alkotói vállalják, akik saját családjuk titkaiba, érzelmi és gondolatvilágába engednek bepillantást. Thomas Heise A haza időből álló tér (Heimat is a Space in Time) című, közel négyórás alkotása – 2020 legjobb német dokumentumfilmje – meditatív kollázs, amely hangban a múlt libabőrösen személyes lenyomataiból, a képek síkján pedig tájak/helyek/nem-helyek hosszan kitartott, személytelen képeiből áll össze. Az irodalmi szövegként ható levelekből, naplójegyzetekből száz év megélt történelmi tapasztalata rajzolódik ki. A teret, amelyet a kamera bejár, csak ezek a tapasztalatok, valaha megélt vágyak és remények teszik emberléptékűvé, otthonossá. Janna Ji Wonders filmje, a Mindörökké Walchensee (Walchensee Forever) viszont egy személyes jelentéssel bíró hely körül forog, noha szereplői Kaliforniától Indiáig bejárják a világot. A Walchensee partján álló családi kávéház a centruma annak az archív amatőr felvételekből, interjúkból, majd az ezekkel szembesítő beszélgetésekből szőtt, a maga többszólamúságában kibomló családtörténetnek, amely szintén felöleli a századot, ezúttal női szemszögből. A figyelem terápiás erejéről is mesélő alkotás, amelyet nemrég a BIDF közönsége is láthatott, a 2020-as Berlinalén debütált: az új német filmeket bemutató Perspektive Deutsches Kino szekció díját nyerte, amely a kurátori koncepció szerint tavaly épp a heimatfilm tágan értelmezett fogalma köré épült.


A cikk közvetlen elérhetőségei:
offline: Filmvilág folyóirat 2021/06 48-50. old.
online: http://filmvilag.hu/xereses_frame.php?cikk_id=14944